W ramach cyklu Mistrzowie Światowej Humanistyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej i Instytut Filologii Słowiańskiej zapraszają na  spotkanie z prof. REINHARDEM IBLEREM, niemieckim literaturoznawcą i slawistą, autorem ważnej książki o cykliczności poezji, badaczem reprezentacji Zagłady w literaturze, założycielem Pracowni Badań nad Literaturą Zagłady w Europie Środkowo-Wschodniej na  Uniwersytecie w Giessen.  

Prof. Reinhard Ibler przybliży recepcję środkowoeuropejskiej literatury o Zagładzie w Niemczech w tłumaczonym na język polski wykładzie „Research on Holocaust Literature in German Slavistics. The Case: Josef Bor’s Holocaust Works”  (środa, 20 marca, godz. 11.30, Sala Kuraszkiewicza, 014).

Serdecznie zapraszamy!