Poznańskie środowisko slawistyczne z głębokim smutkiem i żalem żegna

 

Pana Profesora Iwana Czobanowa

 

wybitnego bułgarystę, cenionego uczonego, niezwykle zasłużonego językoznawcę, leksykologa i onomastę, autora ważnych i znaczących publikacji, którego naukowe dociekania stały się inspiracją i wzorem dla wielu – również poznańskich – badaczy.

 

Zapamiętamy wszyscy Pana Profesora jako jednego z pierwszych lektorów języka bułgarskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, osobę, której wysiłki organizacyjne pomogły w zbudowaniu poznańskiej bułgarystyki. Wciąż pamiętamy Jego charakterystyczną, wysoką, lekko przygarbioną sylwetkę, kiedy przechodził korytarzami Collegium Novum, znajdując zawsze czas na chwilę życzliwej rozmowy z kolegami i młodymi adeptami bułgarystyki.

 

Profesor Iwan Czobanow pozostanie w naszej pamięci jako dociekliwy badacz, ceniony i lubiany nauczyciel, ale także jako niezawodny i oddany przyjaciel oraz Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Płowdiwie, za którego kadencji współpraca między naszymi uczelniami, a w szczególności slawistykami, przebiegała wzorcowo. Wspominany i cenimy zasługi Pana Profesora, jego współpracę z naszym Instytutem, zawsze życzliwie okazywaną nam pomoc.

 

W imieniu społeczności slawistycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragniemy przekazać rodzinie zmarłego Profesora Iwana Czobanowa oraz całemu środowisku płowdiwskich filologów wyrazy szczerego żalu po dotkliwej stracie Uczonego i Mistrza.

 

Dyrekcja oraz pracownicy

Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM