Poznańskie środowisko slawistyczne z głębokim smutkiem żegna

Pana Profesora Jacka Balucha

wybitnego bohemistę, powszechnie cenionego Uczonego, niezwykle zasłużonego  literaturoznawcę, popularyzatora kultury czeskiej, Autora wybitnych publikacji, który w swych poszukiwaniach badawczych nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Wszyscy zapamiętamy Pana Profesora jako dociekliwego Badacza, powszechnie cenionego i lubianego Nauczyciela, niezawodnego i oddanego Przyjaciela, a przede wszystkim wielki Autorytet naukowy, moralny i obywatelski. Wspominamy i cenimy zasługi Pana Profesora nie tylko w dziedzinie nauki, ale także w sferze budowania postaw i wartości gwarantujących naukowy obiektywizm, odpowiedzialność i etyczną niezależność.

W imieniu społeczności slawistycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnę przekazać Rodzinie Zmarłego Profesora Jacka Balucha oraz całemu środowisku krakowskich, polskich i zagranicznych slawistów wyrazy szczerego żalu po dotkliwej stracie Uczonego i Mistrza

 

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Poznań, dnia 3 lipca 2019 roku