Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Profesora Krzysztofa Wrocławskiego,

wybitnego slawisty i folklorysty południowosłowiańskiego,

wieloletniego pracownika Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.