Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest patronem. Stowarzyszenie zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane programy, oparte na pomyśle Piramidy Wiedzy, mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.

Jednym z programów jest Tutorial Naukowy, który opiera się na bezpośredniej współpracy badawczej pomiędzy studentami Collegium a pracownikami naukowymi. Dotychczas zorganizowano ponad pół tysiąca rocznych tutoriali, dzięki którym studenci współpracowali nad wybranymi przez siebie zagadnieniami z ponad 250 wybitnymi naukowcami działającymi w kraju i zagranicą. Studenci mają również okazję rozwijania swoich umiejętności dydaktycznych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem naukowym ze zdolną młodzieży licealną  w ramach Wioski Olimpijskiej, Szkoły Letniej i Pierwszego Tutora.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 27 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-2021-2022/

Wszelkie informacje dotyczące Collegium Invisibile oraz prowadzonej działalności są dostępne na stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/