Poznańskie środowisko slawistyczne z wielkim smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

Pana Profesora Bogdana Walczaka

Niełatwo nam wyrazić ten smutek i żal tym większy, że odszedł powszechnie ceniony Uczony, Autor znakomitych publikacji językoznawczych, który w swej naukowej dziedzinie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Na zawsze zapamiętamy Profesora Bogdana Walczaka

jako wybitnego lingwistę i powszechnie cenionego i lubianego Przyjaciela, wielkiego znawcę i miłośnika Słowiańszczyzny, ofiarnego dydaktyka, bliskiego współpracownika poznańskiej slawistyki, a przede wszystkim wspaniałego, życzliwego i obdarzonego ogromnym autorytetem Człowieka.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu