DYŻURY

SEMESTR  LETNI 2020/2021

 

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński

 

p. 387

Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak

środa  12.00-13.00

p. 384

Prof. dr hab. Mieczysław Balowski

 

p. 282

Prof. UAM  dr hab. Anna Gawarecka

dla studentów: poniedziałek 12.00-13.00.

Dyrektorski: wtorek 10.30-11.30.

p. 389 (lub 385)

Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

Dyżur Dyrektorski

wtorek 10.30-11.30

Dyżur Dydaktyczny Środa12.30-13.30

p. 386

Prof. .UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Środa 9.30-11.00

p. 381 lub p. 58

Prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

Środa 11.30-12.30

p. 83

Prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska

 

p. 382

Prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach

 

p. 386

Prof. dr hab. Andrzej Sieradzki

 

IFP – p. 319

Dr Osman F. Baş

Poniedziałek  10.00-11.00

p. 386

Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz

Czwartek 12:15-13:15

p. 382

Prof. UAM dr  hab. Agata Firlej

 

p. 381

Prof. UAM dr  hab. Wojciech Jóźwiak

Środa 11.30-12.30

p. 386

Prof. UAM dr  hab. Joanna Rękas

poniedziałek 8.00-9.30

dyżur dot. spraw studenckich

środa 8.00-9.30

dyżur dot. spraw pracowniczych

p. 381

Dr Magdalena Baer

wtorek 11 30-12 30

p. 384

Dr Patryk Borowiak

wtorek 14.00-15.00 lub po wcześniejszym umówieniu się z wykładowcą

p. 384

Dr Paweł Dziadul

czwartek 13.00-14.00

p. 386

Dr Tatiana Ganenkova

wtorek 10.00-11.00

p. 83

Dr Irina Ermashova

czwartek 10.00-11.00

p. 382

Dr Adriana Kovacheva

 

p. 83

Dr Urszula Kowalska-Nadolna

p. 381

Dr Emilian Prałat

Piątek  9.30-10.30

p. 382

Dr hab. Anna Skibska

Poniedziałek 13.15-14.15

p. 385

Dr Roman Sliwka

 

p. 282 lub p. 389

Dr hab. Ewa Szperlik

czwartek 10.00-11.00

p. 381

Dr Monika Wójciak

Czwartek 11.30-12.30

p. 382

Dr Karina Giel

Czwartek 10.00-11.00

p. .83

Mgr Barbara Jarysz-Markaj

wtorek 12.00-13.00

 

p. 383

Mgr Stanislava Kostić

wtorek  13.30-14.30

p. 383

Mgr Jana Mášová

środa 9.45-11.15

p. 282

Dr Irina Lorenc

Czwartek  18.30- 19.30

p. 382

Mgr Jan Pešina

Czwartek 12.45- 13:30

p. 385

Mgr Ninoslav Radaković

Wtorek 11.30-12.30

p. 383

Dr Ana Samardžić

Wtorek 10.30-11.30

p. 383

Mgr Michał Kucharski

p. 386

Mgr Anna Kapczyńska

p. 381 lub 385

Mgr Adrian Pilarski

p. 385

Mgr Natalia Łozińska

83

 

Wszystkie dyżury pracowników odbywają się na platformie MS Teams

Prof. UAM dr hab. W. Jóźwiak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bc29b5e4367425d8432656a908a1e79%40thread.tacv2/conversations?groupId=dee2a163-783c-47ab-84f8-609f8f4a2ed8&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Dr P. Borowiak

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4e4a33f0ce814524959b3f540d0cc90e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff08e2ed-b2d3-4836-bb7a-1014c4b2358d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA3NjY1NjgtYTQ4YS00N2M2LTg3NTctNjAxYTA5MjMyOTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227f1cd47b-42c5-47b8-9e3e-f41224847670%22%7d

Prof. Mariola Mikołajczak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a493d0e890fb247838ae7ecb12710c59c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a3c553a-3442-4e16-8366-2eaa8bc0ba4c&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Mgr Jan Pešina

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af12c1b5e34444d1b8e7e1b9498e0969f%40thread.tacv2/conversations?groupId=99f30683-fa5e-4f93-8aa6-c711d64abe1d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Dr E. Prałat

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a982046a5297c4de585ac2bd035bf622b%40thread.tacv2/conversations?groupId=71de433e-f725-4953-a9bf-02cc1ebdf90a&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092