Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu zdalnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
• Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
• Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
• Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w pracy dydaktycznej ze studentami przejawiającymi nietypowe, bądź nieadekwatne zachowania oraz ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Będziemy rozmawiać m. in. o:
• studentach z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,
• z zespołem Aspergera i autyzmem,
• z lękiem przed egzaminami lub przed wystąpieniami publicznymi,
• studentach agresywnych,
• z problemami ze skupieniem się lub problematycznym perfekcjonizmem
• innymi problemami psychicznymi, które utrudniają ich studia lub pracę wykładowcy.
Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb pracowników dydaktycznych na poszczególnych spotkaniach z uwzględnieniem specyfiki studiów i procesu studiowania, odmiennej na kierunkach humanistycznych, lingwistycznych i ścisłych.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami z trudnościami natury psychicznej. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 3 godzinnych spotkań online oraz 2 godzin pracy w formie e-learningu.

Terminy szkoleń
• I grupa: 11.03. i 18.03. w godz. 10:00-13:15 (czwartek)
• II grupa: 25.03. i 08.04. w godz. 10:00-13:15 (czwartek)
• III grupa: 15.04 i 22.04. w godz. 13:45-17:00 (czwartek)
• IV grupa: 28.04 i 05.05. w godz. 13:45-17:00 (środa)
• V grupa: 11.05 i 18.05. w godz. 13:45-17:00 (wtorek)

Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób- decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący
Prowadzącymi szkolenia są:
Bas van der Ham – Starszy wykładowca na WA UAM (grupy 1-2)
Szymon Hejmanowski – Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania (grupy 1-5)

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.

Zgłoszenia poprzez formularz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAklPUslF7JSlDrtqEqbgGE9FUOUNDN0NIQkNURUhFTDhKMTlKS0IwNlBLOS4u

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Dominika Hoft
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
dominika.hoft@amu.edu.pl
tel. 61 829 1210