Szkoła Językowa UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się w następujących terminach:

Semestr zimowy

05.02.2019 I podejście (wtorek) godz. 14.00 – 16.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 24.01.2019 – 03.02.2019)

15.02.2019 II podejście (egzamin poprawkowy) (piątek) godz. 14.00 – 16.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 08.02.2019 –  13.02.2019)

Semestr letni

27.06.2019 I podejście (czwartek) godz. 14.00 – 16.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 20.06.2019 – 25.06.2019

05.09.2019 II podejście (egzamin poprawkowy) (czwartek) godz. 14.00 – 16.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 30.08.2019 – 04.09.2019)

Informacja o miejscu egzaminu będzie podana podczas rejestracji żetonowej.

 

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunków mających podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 obowiązuje rejestracja żetonowa na stronie ul.amu.edu.pl. (Warunkiem zarejestrowania się na egzamin jest zaliczenie lektoratu na poziome B2.2 lub B2.1 dla kierunku Psychologia).

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin na stronie ul.amu.edu.pl, nie będzie miał możliwości przystąpienia do egzaminu w danym terminie.