W dniach 6-10 listopada 2018 roku delegacja pracowników naszego wydziału na czele z panią prodziekan prof. Joanną Wójcik, dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. Bogusławem Zielińskim, panią wicedyrektor IFS prof. Izabelą Lis-Wielgosz, wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Krzysztofem Skibskim, prof. Anną Legeżyńską oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi obu wspomnianych instytutów, odwiedziła zaprzyjaźnione placówki naukowe w Bułgarii. W ramach tej intensywnej wizyty miały miejsce m.in. wykłady naszych pracowników w Bułgarskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Doktor hab. Maja Iwanowa wygłosiła wykład habilitacyjny, odbyły się także spotkania robocze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Bułgarii i Instytucie Polskiej Kultury w Sofii. Ponadto wszyscy członkowie delegacji wzięli udział w jubileuszowej konferencji „Paisievi chetenia”, która miała miejsce na Uniwersytecie im. P. Chilendarskiego w Płowdiwie.