Z radością informujemy, że Pani mgr Dominika Gapska (IFS UAM) otrzymała grant w konkursie NCN PRELUDIUM 15 na realizację projektu Kobieta – Państwo – Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu. Co więcej, projekt ten znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Więcej informacji na stronie NCN.

Serdecznie gratulujemy!