Szanowne Studentki i Studenci I roku,

serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10 (wejście główne) zgodnie z następującym harmonogramem:

wtorek, 6 października

godz. 10.00, sala 285, studia bułgarystyczne

godz. 10.30, sala 014, studia bohemistyczne

środa, 7 października

godz. 10.00, sala 285, bałkanistyka

godz. 10.30, sala 014 studia kroatystyczne i serbistyczne

Po spotkaniach zostaną wydane legitymacje studenckie studentom przyjętym w I naborze.

Spotkania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na spotkanie prosimy zabrać maseczki, rękawiczki oraz długopisy. Prosimy również o sprawdzenie uniwersyteckiej poczty studenckiej.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy IFS: slavic@amu.edu.pl i zapoznanie się przed spotkaniem z informacjami, procedurami i instrukcjami wprowadzonymi na UAM dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 oraz zabranie ze sobą wypełnionego i podpisanego oświadczenia (pomiar temperatury zostanie wykonany w budynku).


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


PIERWSZE LOGOWANIE


OŚWIADCZENIE