Szanowni Studenci,

 

serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Gordaną Štasni z Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Pani profesor swój wykład pt. „O serbskich antroponimach z punktu widzenia ich pochodzenia” wygłosi w najbliższy czwartek 25 listopada o godz. 13.30 za pośrednictwem naszej platformy do komunikacji zdalnej – MS Teams.

 

Wykład zostanie wygłoszony w języku serbskim.

 

Wydarzenie ma charakter otwarty i zostało wpisane w cykl wykładów wybitnych naukowców „Onomastyka w badaniach nad kulturą i historią regionu Bałkanów” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.Link do spotkania 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AU32YelfshF7yKydSXrmfTiOoXSWBOwwKzfVR4pTxsEI1%40thread.tacv2%2F1637145025961%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252226701592-7479-4959-a93b-c6ef468f5528%2522%257D%26fbclid%3DIwAR0veJi8cvP2QaEbboqEsaUPz_MHdQDHb0sJQnZGtT66ehzikEl0pm09Bto%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c83c0d17-9cb1-48e2-9799-d067738ae11a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&suppressAutoDownload=true