Szanowne Studentki i Studenci,

bardzo prosimy o zabranie na spotkanie organizacyjne oryginałów świadectw maturalnych/dyplomów ukończenia studiów licencjackich w celu poświadczenia przez Biuro Obsługi Studenta dokumentów rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem.