Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady gościnne Zvonimira Glavaša z Uniwersytetu w Zagrzebiu, które odbędą się w czwartek 16 marca 2023:
  1. Mimetic Inconsistencies and naive anagnorisis: Ranko Marinković and his critics (wykład w języku chorwackim),
  2. Narrative Strategies of the Croatian (Anti-) War Modernist Literature (wykład w języku angielskim).

Szczegóły poniżej.